7 Aralık 2015 Pazartesi

Araştırma

Sanki yapmam gereken başka şey yokmuş gibi yaptığım küçük bir araştırmayı yazmaya karar verdim. Ne kadar araştırma sayılır bilmiyorum gerçi keh keh :)Tercih Edilen Yemeklere Göre Köpek Dişinin Şekli

Giriş
   Herhangi bir literatür (alanyazın) taraması yapılmamıştır. Araştırmacının aynada köpek dişlerinin sivriliğini izlerken aklına geliveren bir konudur. Bu sivri dişler yüzünden evrimsel açıdan geride kalmış hissetmemek için argümanlar aranırken et sevmek ve sebze yemeklerini pek tercih etmemekle alakalı olabileceği düşünülmüştür. Köpek dişlerinin eti parçalamak için özelleştiği bilinmektedir. Yumuşak yemeklere geçtikçe köpek dişi de yirmilik dişler gibi zamana uymuş ve giderek körelen bir seyir izlemiştir. Bazı insanlarda en ufak bir sivrilik olmadan görülürken bazı insanlarda hâlâ sivri olmasının işlevsel olabileceği düşünülmüş, nature'la gelen birtakım donanımların içinde yemek tercihinin de bulunabileceği öngörülmüştür. Bu çalışmanın hipotezi köpek dişleri sivri olanların et yemeklerini, düz olanların sebze yemeklerini tercih edeceğidir. Pilot çalışma olarak araştırmacının kız kardeşinin, erkek kardeşinin, annesinin ve babasının dişlerine bakılmış, onlardan hangi tür yemekleri tercih ettikleri konusunda sözlü olarak bilgi alınmıştır. Araştırmacının annesi ve kız kardeşi düz dişliyken, babası ve erkek kardeşi sivri dişlidir (SS = 0). Sivri dişleri olanlar et yemeklerini sebze yemeklerine tercih ettiklerini belirtirken düz dişleri olanlar sebzeyi tercih ettiklerini söylemiştir (p < .000). Bu kuvvetli bulgulardan sonra asıl çalışmaya geçilmiştir.

Yöntem

Örneklem
Araştırmacıyı takip eden 22 Twitter kullanıcısı (1 kişi her iki soruya da yanıt verdiğini beyan ettiği için analizlerden çıkartılmıştır). Katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır ve anonimdir. Hiçbir şekilde katılımcıların kimlik bilgileri alınmamıştır.

Veri Toplama Araçları  
Twitter Poll. Twitter'ın geliştirdiği anket yöntemi kullanılarak iki şıklı iki soru hazırlanmıştır. Katılımcılara yemek tercihlerine göre dişlerinin şekli sorulmuştur. Bu sorulardan ilki:
Sebze yemeklerini et yemeklerine tercih ederim ve
A) Köpek dişim sivri
B) Köpek dişim düz

ikincisi ise
Et yemeklerini sebze yemeklerine tercih ederim ve
A) Köpek dişim sivri
B) Köpek dişim düz

şeklindedir.

İşlem
6 Kasım 2015 tarihinde iki soru art arda paylaşılmış ve cevapların verilmesi için yirmi dört saat beklenmiştir. Bulgular analiz edilmiştir.

Bulgular
22 kişinin katıldığı bu araştırmada 13 kişi et yemeklerini tercih ettiğini belirtirken 9 kişi sebze yemeklerini tercih ettiğini belirtmiştir. Et yemeklerini tercih edenlerin %69'u dişlerinin sivri olduğunu söylemişken sebze yemeklerini tercih edenlerin %44'ü köpek dişlerinin sivri olduğunu belirtmiştir.

Tartışma
   Bulgular hipotezi destekler niteliktedir. Öztürk'e göre (2015) göre sebze yemeklerinin tercih edilirliği her zaman ete kıyasla daha azdır. Tarihsel süreç içerisinde etin önemli bir besin kaynağı olması insanların halen eti sebzeye tercih etmelerinin açıklaması olabilir. Bunun yanı sıra sebzeyi ete tercih etmenin yaşamsal açıdan artı bir getirisi yoktur, yalnızca damak zevkiyle açıklanabilir. Dişlerin körelmesinin bir sonucu olarak mı et yemekleri tercih edilmiyordur, yoksa epigenetik sonucu et sevmeyen atalara sahip olunduğu için mi dişler köreliyordur bilinmemektedir. Bir aile içerisinde düz köpek dişliler olduğu gibi sivri köpek dişlilerin olması ikinci olasılığın ihtimalini azaltıyor görünmektedir. 
   Yanıtlayıcıların güvenirliği bu araştırmanın bulgularına olan güveni azaltan en önemli nedendir. Kimliklerin anonim olması, cevapların samimiyeti gibi dış değişkenler kontrol altına alınamamıştır. Araştırmanın bir kısıtlılığı da katılımcı sayısının azlığıdır. İlerleyen araştırmalarda bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kaynakça
Öztürk, L. A. (2015). Yemekler üzerine bir mütalaa. İstanbul: Özka Yayınevi.

Araştırmacının notu: Bu konuda kaynak maynak görürseniz bana bi şekilde ulaştırın. Sizin dişleriniz nasıl, ne seviyorsunuz? Yorum olarak da ekleyebilirsiniz.

2 comments:

Ayşe Nur Buzrul dedi ki...

Aşırı güzel bi araştırma yav, okuması da aşırı keyifli ^^ bu konu üzerine eğilmek, eğilmeyenleri eğmek gerek. teşekkür ederiz sena sana çok şey borçluyuz...

Sena dedi ki...

Ahahaha. Rica ederim Ayşe Nur hanfendiciğim ne demek

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar

Blogger tarafından desteklenmektedir.
 
;